درباره ما

تعلیم و تربیت فرآیندی هدفمند، پیش برنده و واقع گراست که به میزان انتظاراتی که از آن میرود بسط مییابد. در عصر حاضر که مأموریت تعلیم و تربیت با مشارکت نهادهایی فراتر از مدرسه صورت میپذیرد، توجه جدی به جایگاه مدرسه و محوریت آن اصلی مهم به شمار میرود.
مفهومی است که امروزه کلیهی علوم را در برگرفته است و در این میان علم تعلیم و تربیت “نوآوری” در تکاپویی برای ایجاد رویکردهای نوین و پیش برنده میباشد.

نوآوری وتفکر استراتژیک:

“نوآوری”نیز تحت تأثیر مدیریت این تکاپو و تلفیق آن با مأموریتهای تعلیم و تربیت با نگاه به آینده ما را بر آن داشت تا از که اندیشیدن در حال برای آینده را مینمایاند، بهره گرفته و با توجه به اهداف مجتمع “تفکر استراتژیک”مفهوم میرداماد، که سالیان متمادی به دنبال تحقق آن فعالیت داشتهایم، بر آن شدیم تا نگاه به آینده را با در نظر گرفتن “سند استراتژیک” وضعیت امروزمان، به صورتی علمی و مدون به زیور طبع بیارآییم و از این رهگذر با تدوین مجتمع میرداماد مصمم بر ادامهی تلاشها برای تحقق اهداف و ارزش هایمان باشیم.

مجتمع فرهنگی و آموزشی میرداماد بر اساس عناوین ذیل که محورهای اساس نظام جامع تربیتی کشور را تشکیل می دهند تدوین یافته است:
۱ -اصالت فرهنگ و تربیت
۲ -اسلام و معارف آن
۳ -اجتهاد ژرف و جامع
۴ -گفتمان انقلاب اسلامی
۵ -نگاه تمدنی
۶-تربیت جامع و متوازن
بر آن هستیم تا بار دیگر و در حرکتی جدید ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت در ساختار مدرسه را بر بلندای فعالیتهای دینی و فرهنگی در شهرری به منصهی ظهور برسانیم و در این عرصه تلاش هایمان را در .درون مجموعه همگرا خواهیم ساخت و استوار به پیش خواهیم رفت، إن شاالله.

 

معرفی کادر

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

توضیحات

به نام خداوند جان و خرد

معرفی دبیران

معرفی دبیران زبان ترمیک

logo-wh

راه های ارتباطی

تلفن:

۰۲۱۵۵۹۰۴۷۰۸

آدرس:

تهران -شهرری-میدان حضرت عبدالعظیم(ع)-خیابان رازی-خیابان شهید بیات(۲۴متری)-جنب سازمان آب-خیابان شهید حیدری-دبیرستان پسرانه میرداماد(دوره اول)

شبکه های اجتماعی

© تمام حقوق برای سایت موسسه آموزشی و فرهنگی میرداماد محفوظ است